Storytelling


STORYTELLING

Grupper: 10-12 år, 13-15 år

Kursen i storytelling är för dig som vill utveckla och hitta nya sätt att nå ut till sin omgivning. Du får lära dig att kommunicera på ett sätt som berör, gör avtryck och får spridning. Hur kan du profilera dig själv och kommunicera budskap på ett sätt som får genomslag? Hur kan du till exempel kombinera text med bild för att skapa ett intresse kring det du vill berätta? Kurserna omfattar både vägledning i hur du kan använda sociala medier liksom bloggande och podcast som kommunikationsverktyg. Målet med kursen är att du ska behärska nya berättartekniker och digital teknik för att kommunicera slagkraftigt med din omgivning.

Pedagog: Mats Eriksson

Boka din plats här!

OBS! Tivoli Kulturskola förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.