Om oss

Tivoli Kulturskola är Nackas nya kulturskola! I vår verksamhet får barn och ungdomar möjlighet att delta i nya inspirerande kulturaktiviteter och uppleva olika konstnärliga uttryck. Vår verksamhet syftar till att ge barn och ungdomar en rolig och meningsfull fritid med möjlighet att utveckla sin kreativitet och innovationsförmåga. Grunden för vår pedagogiska verksamhet är att arbeta med skapandeprocesser. Syftet är att hjälpa barn och ungdomar att:

  • förstå sig själva och stärka sin identitet,
  • utveckla förmågan att analysera,
  • utveckla förmågan att kommunicera,
  • utveckla förståelsen för sin omvärld och
  • utveckla sin innovationsförmåga.