Foley – Ljudläggning / Ljudberättande

Terminskurs: Skapande ljudläggning

Åldersgrupp: 13-15 och 16-18 år.

”Ljud är hälften av upplevelsen” sa George Lucas om Star Wars-filmerna och det är just den hälften som kursen handlar om. Hur spelar man in ljud? Vad ska man anpassa och hur får man det att passa till t.ex. en film? Kursen blir en ingång till ljudläggning där alla får möjlighet att lära sig mer kring skapande med ljud. 

Vi lär oss att lyssna efter ljud och spela in dem för senare användning. Vi lär oss att manipulera ljuden med kreativa verktyg och tricks och lär oss hur val av ljud kan förändra upplevelsen. Som ett slutligt projekt kommer alla elever att få skapa ljud för en kortfilm som kommer att visas i slutklassen. Kursen är anpassad för nybörjare.

Pedagog: Kristinn Kristinnson

Boka din plats här!

OBS! Tivoli Kulturskola förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.