Digitalt Foto – Bildhantering på nya sätt

Terminskurs: Grundkurs i digitalt foto

Åldersgrupp: 13-15 år & 16-19år

Vill du ha full kontroll över dina egna bilder från början till slut? I den här kursen lär vi oss att fotografera med manuella inställningar på kameran och sedan hur vi behandlar bilderna i datorn för att få det resultat vi eftersträvar. Vi kommer att arbeta utifrån elevernas egna intressen och ha som mål att med handledning och uppföljning genomföra ett fotografiskt projekt.

Vi kommer göra minst ett besök på en relevant utställning, samt inspireras av både svenskt och internationellt foto – både dokumentärt och gestaltande i form av bildpresentationer.

Under kursen kommer eleverna arbeta praktiskt utifrån sina egna intressen med målet att skapa ett fotografiskt arbete. Mot slutet av kursen bestämmer vi tillsammans hur vi vill presentera våra projekt, möjligen i form av en utställning, hemsida eller kanske som en trycksak.

Pedagog: Weronika Bela

Boka din plats här!

OBS! Tivoli Kulturskola förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.