Category Archives: avgiftsbefrielse

Möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse för gratis kulturkurs!

Har din familj rätt till försörjningsstöd i Nacka?  Då får barnen i familjen gå gratis kulturkurs hos Tivoli Kulturskola! Grunden för avgiftsbefrielse utgår från familjens disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd. Du ansöker på denna blankett i början av varje termin och skickar in den till kultur- och fritidsenheten, Nacka kommun.

Vi hjälper dig gärna med ansökan! Kontakta oss på info@tivolikulturskola.se